Dahlström, E. ”Manuel Castells Tankar Om informationsåldern”. Sociologisk Forskning, vol. 36, nr 4, oktober 1999, s. 114-2, doi:10.37062/sf.36.18500.