Anttila, S. T. ”Att förhålla Sig till Tidigare Forskning: Ett Argumentationsanalytiskt Perspektiv”. Sociologisk Forskning, vol. 35, nr 1, januari 1998, s. 31-55, https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18503.