Wisselgren, P. ā€¯Sociologin Som Inte Blev Av. Gustaf Steffen Och Tidig Svensk Socialvetenskapā€¯. Sociologisk Forskning, vol. 34, nr 1-2, april 1997, s. 75-116, https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18527.