Brante, T. ”Kausal Realism Och Sociologi”. Sociologisk Forskning, vol. 34, nr 1-2, april 1997, s. 311-35, https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18535.