Aspers, Patrik. ”Om Vetenskaplig Realism”. Sociologisk Forskning, vol. 34, nr 4, oktober 1997, s. 73-80, doi:10.37062/sf.34.18548.