Lidskog, Rolf. ”Sociologins Objekt Eller Politikens Begrepp? Reflektioner Kring Begreppet ’civilt samhälle’”. Sociologisk Forskning, vol. 32, nr 1, januari 1995, s. 31-55, doi:10.37062/sf.32.18579.