Ekerwald, Hedvig. ”Redaktören Har Ordet: Sociologisk Forskning, Web of Science Och Sociological Abstracts”. Sociologisk Forskning, vol. 46, nr 3, juli 2009, s. 3-4, doi:10.37062/sf.46.19209.