Jacobsson, K. ”Vår bästa Tid är Nu? Om Tidsuppfattning Och Politisk självförståelse”. Sociologisk Forskning, vol. 45, nr 4, oktober 2008, s. 74-95, doi:10.37062/sf.45.19255.