Hetzler, A. ”Sociologförbundet Har Ordet: Sabbatstermin Och Utvecklingav sociologiämnet”. Sociologisk Forskning, vol. 45, nr 4, oktober 2008, s. 116-7, https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19257.