Sjöberg, K. ”Redaktören Har Ordet: Etnicitet Och Gender Samt återblickar På sociologförbundets årsmöteskonferens 2007”. Sociologisk Forskning, vol. 44, nr 2, april 2007, s. 5, https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19265.