Wide, S. ”Sociologi Som Erotik”. Sociologisk Forskning, vol. 44, nr 2, april 2007, s. 80-86, https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19272.