Knutagård, Marcus, och Marie Nordfeldt. ”Natthärbärget Som Vandrande lösning”. Sociologisk Forskning, vol. 44, nr 4, oktober 2007, s. 30-57, doi:10.37062/sf.44.19284.