Carlsson, Bo. ”Idrottens Normativa förändringsprocesser”. Sociologisk Forskning, vol. 42, nr 1, januari 2005, s. 11-16, doi:10.37062/sf.42.19325.