Engdahl, E. ”Klarläggande”. Sociologisk Forskning, vol. 42, nr 2, april 2005, s. 66-67, doi:10.37062/sf.42.19336.