Redaktionen. ”Recensioner”. Sociologisk Forskning, vol. 41, nr 1, januari 2004, s. 75-95, doi:10.37062/sf.41.19362.