Livholts, Mona. ”Det tänkande-Skrivande Subjektet: Om Minnesarbete Som Vetenskapligt arbetssätt Och Politisk Handling”. Sociologisk Forskning, vol. 41, nr 2, april 2004, s. 23-30, doi:10.37062/sf.41.19367.