Redaktionen. ”Meddelande från Den Nya Redaktioned I Umeå”. Sociologisk Forskning, vol. 40, nr 1, januari 2003, s. 8-9, doi:10.37062/sf.40.19392.