Aspers, Patrik. ā€¯Interaktionsformerā€¯. Sociologisk Forskning, vol. 39, nr 1, januari 2002, s. 6-29, doi:10.37062/sf.39.19427.