Montanari, Ingalill. ”Tid för Arbete Och Arbetstider: En jämförande Studie Av Gifta Kvinnors förvärvsarbete”. Sociologisk Forskning, vol. 38, nr 1, januari 2001, s. 6-31, doi:10.37062/sf.38.19446.