Sjöstrand, Glenn. ”Gåvoekonomin I Det Modema samhället”. Sociologisk Forskning, vol. 38, nr 2, april 2001, s. 44-66, doi:10.37062/sf.38.19454.