Eldén, Åsa. ”“Om Hon Lever Vill människor Se Mer Och mer”: Rykten, Splittrad Kvinnlighet Och Heder Bland Svenska Kvinnor från Mellanöstern”. Sociologisk Forskning, vol. 38, nr 3-4, oktober 2001, s. 115-47, doi:10.37062/sf.38.19461.