Agevall, Ola. ”Max Webers <em>Freiburger Antrittsrede< Em>: Om Migrationsprocesser, Social urbäddning Och Social förändring”. Sociologisk Forskning, vol. 38, nr 3-4, oktober 2001, s. 148-77, doi:10.37062/sf.38.19462.