Eriksson, E. ”Den Egna Erfarenhetens Marknad: Om Brukarinflytandearbete Och Kommodifieringen Av Individers Erfarenhet Av Psykisk ohälsa”. Sociologisk Forskning, vol. 56, nr 2, juni 2019, s. 85-109, https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19749.