Ståhl, Christian. ”Recensionsessä: Det Paradoxala arbetsförmågebegreppet”. Sociologisk Forskning, vol. 56, nr 2, juni 2019, s. 181-8, doi:10.37062/sf.56.19755.