Jacobsson, K. ”Dags för Redaktionsbyte”. Sociologisk Forskning, Vol. 56, nr 2, juni 2019, s. 191, https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19757.