Jacobsson, Katarina. ”Dags för Redaktionsbyte”. Sociologisk Forskning, vol. 56, nr 2, juni 2019, s. 191, doi:10.37062/sf.56.19757.