Andersson, J. ”Att förhålla Sig till ändligheten I Livet Och Strategier för ’framgångsrikt döende’”. Sociologisk Forskning, vol. 57, nr 3–4, december 2020, s. 271–287, doi:10.37062/sf.57.20328.