Sohl, Lena, och Magnus Wennerhag. ”De tillträdande redaktörerna Har Ordet”. Sociologisk Forskning, vol. 57, nr 1, april 2020, s. 5–6, doi:10.37062/sf.57.21538.