Danielsson, Erna, m.fl. ”Sociologiska Perspektiv På Coronakrisen: Fyra Sociologer Om samhällets Reaktion På Covid-19”. Sociologisk Forskning, vol. 57, nr 1, april 2020, s. 67–76, doi:10.37062/sf.57.21539.