Ehrström, P., och M. Dahlstedt. ”Mitt Namn är Shaft: En populärkulturell Ikon I Tre Olika Skepnader”. Sociologisk Forskning, vol. 57, nr 3–4, december 2020, s. 313–335, doi:10.37062/sf.57.21668.