Ståhl, Christian. ”En Stum värld? Om Resonans, Social Responsivitet Och utbrändhet”. Sociologisk Forskning, vol. 57, nr 3–4, december 2020, s. 227–247, doi:10.37062/sf.57.21831.