Therborn, Göran. ”Bland Intellektuella Och statstjänstemän – Mot gränslösa Horisonter”. Sociologisk Forskning, vol. 51, nr 3–4, januari 2015, s. 145–158, doi:10.37062/sf.51.21844.