Svallfors, S. ”Politik På Riktigt. Handbok för Sociala ingenjörer: Irene Wennemo”. Sociologisk Forskning, vol. 57, nr 2, juli 2020, s. 207–210, doi:10.37062/sf.57.21975.