Härnbro, S., M. Dahlstedt, och M. Herz. ”Social tjänst till Salu: Om Socialt Arbete I Upphandlingens Tid”. Sociologisk Forskning, vol. 58, nr 3, december 2021, s. 267–286, doi:10.37062/sf.58.22080.