Iversen, C., D. Redmalm, M. Flinkfeldt, och M. Persson. ”En människa Bland Andra? Äldre människors begripliggörande Av Vardagen under Covid-19-Krisen”. Sociologisk Forskning, vol. 58, nr 1–2, juni 2021, doi:10.37062/sf.58.22100.