Hansson, K., och C. . Petersson. ”Den sårbara Gemenskapen: Kvinnojourer under Covid-19-Pandemin”. Sociologisk Forskning, vol. 58, nr 1–2, juni 2021, doi:10.37062/sf.58.22106.