Jukkala, T., S. Ferlander, O. Aytar, E. Engdahl, A. Hristova, M. Hopstadius, A. Blasko, och V. Misheva. ”Att Leva Med En världsomfattande Pandemi: En Studie Om människors Oro Kopplat till Covid-19 I Sverige”. Sociologisk Forskning, vol. 58, nr 1–2, juni 2021, doi:10.37062/sf.58.22256.