Olaison, A., M. Knechtel, S. . Torres, och E. . Forssell. ”Dokumentationens Roll för Klientskapande Processer I äldreinriktat Socialt Arbete: Spelar utlandsfödd Bakgrund, kön Och ålder någon Roll?”. Sociologisk Forskning, vol. 58, nr 3, december 2021, s. 287–310, doi:10.37062/sf.58.22305.