Frödin, O., och A. Fredholm. ”Transnationalism, Integration Och Etnisk Organisering: En Studie Av Svenska Etniska Organisationer I Ljuset Av civilsamhällets Omvandling”. Sociologisk Forskning, vol. 58, nr 3, december 2021, s. 311–338, doi:10.37062/sf.58.22308.