Jämte, J., J. Kelekay, L. Schclarek Mulinari, och L. Sohl. ”Samhällsvetenskapliga Perspektiv På Black Lives Matter”. Sociologisk Forskning, vol. 57, nr 3–4, december 2020, s. 363–379, doi:10.37062/sf.57.22320.