Hallström, I. ”Merleaus Mamma: Maria Törnqvist”. Sociologisk Forskning, vol. 57, nr 3–4, december 2020, s. 425–427, doi:10.37062/sf.57.22326.