Berg, L.-E. ”Socialpsykologiska Experiment: Markus Arvidsson Och Bengt Starrin”. Sociologisk Forskning, vol. 57, nr 3–4, december 2020, s. 428–430, doi:10.37062/sf.57.22327.