Engdahl, E., H. Ekbrand, och M. Nyman. ”#Metoo: En Kamp för Socialt erkännande Och rättvisa”. Sociologisk Forskning, vol. 58, nr 3, december 2021, s. 199–216, doi:10.37062/sf.58.22500.