Wågby Gräfe, A. ”Den Sociala Meningen Med Barns Delaktighet I vårdnads-, Boende- Och umgängesprocesser”. Sociologisk Forskning, vol. 59, nr 1–2, juni 2022, s. 177–202, doi:10.37062/sf.59.23212.