Fernqvist, S. ”Forskningsetik. Vägval I samhällsvetenskapliga Studier: Sara Eldén”. Sociologisk Forskning, vol. 58, nr 1–2, juni 2021, doi:10.37062/sf.58.23219.