Persson Thunqvist, D. ”Altruismens Kollektiva Former: Om Altruistiska ’yrkeshjältar’ utifrån Durkheim”. Sociologisk Forskning, vol. 59, nr 1–2, juni 2022, s. 55–73, doi:10.37062/sf.59.23430.