Granberg, Magnus. ”Ekonomisk Form Och Den ömsesidiga Konstitueringen Av ojämlika Sociala Relationer”. Sociologisk Forskning, vol. 59, nr 1–2, juni 2022, s. 75–99, doi:10.37062/sf.59.23509.