Lundberg, A., A. Lindberg, och M. Muftee. ”’Även Om Du är Analfabet Så Antar Jag Att Du ändå Har En Tidsuppfattning Som Alla andra.’: En Kvalitativ Analys Av Temporala motsättningar I Svensk asylbyråkrati”. Sociologisk Forskning, vol. 59, nr 3, december 2022, s. 253–278, doi:10.37062/sf.59.23570.