Holmström, C. ”Samtyckesdynamiker. Sex, våldtäkt Och gråzonen däremellan: Lena Gunnarsson”. Sociologisk Forskning, vol. 58, nr 3, december 2021, s. 352–354, doi:10.37062/sf.58.23744.