Alm, Susanne. ”Social Inkludering Och inställning till omfördelning: Kvinnors Attityder I En Historisk Brytningstid”. Sociologisk Forskning, vol. 59, nr 3, december 2022, s. 279–298, doi:10.37062/sf.59.23870.